Situationsanalyse

Hvordan står det til med børn og unges rettigheder i Aalborg Kommune?

Børnevenlige Byer og Kommuner starter med at lave en situationsanalyse af børns rettigheder og inddragelse i kommunen i samarbejde med børn selv. På den baggrund udvikles en handlingsplan, som reflekterer prioriteter i den lokale kontekst. Handlingsplanen sætter fokus på de udviklings- og forbedringspotentialer, som analysen identificerer.

Viden Om Situationsanalyse

Børn og unge fra kommunen er med i arbejdet om Børnevenlig Kommune. Eksempelvis blev børn og unge i forbindelse med valget til Ungebyrådet i efteråret 2020 spurgt om deres mening om emner og tematikker, der i samarbejde med Aalborg Fælleselevråd og Aalborg Ungebyråd blev identificeret i situationsanalysen. Aalborg Ungebyråd har fast plads i projektorganiseringen og børn og unge er i det hele taget vigtige samarbejdspartnere i hele processen omkring Børnevenlig Kommune. 

Herunder ser du situationsanalysens afsluttende anbefalinger til handlingsplanen:

 • Børn og unge skal på radaren i kommunens forvaltninger. Det kræver ledelsesmæssig opbakning og kontinuerligt arbejde med mindset og fælles børnesyn.  
 • Det skal være tydeligt, hvorfor Børnekonventionen er vigtig, og hvorfor både børn og voksne har brug for at kende til børns rettigheder. Det handler ikke kun om, at den enkelte kan få sine rettigheder opfyldt, men lige så meget om, at man kender til andres rettigheder. På den måde, kan rettighederne danne rammen,  for den måde, vi er sammen på, og passer på hinandens rettigheder. Altså en fællesskabstanke. Det kræver viden – og dermed information. 
 • Synlighed og transparens i forhold til, hvilke børn og unge der kan inddrages i hvad – og hvornår og i hvilke sammenhænge, det giver mening. Der peges på, at der skal være en kommunal kontaktperson/børnekoordinator i forhold til børneinddragelse, så det ikke bliver tilfældigt hvem der inddrages – eller de samme hver gang. 
 • Mulighed for ambassadørfunktion i forvaltningen, med henblik på viden om Børnevenlig Kommune.  
 • Transparens i børn og unges mulighed for indflydelse.  
 • Værdighed og respekt i børn og unges inddragelse. Det kræver forberedelse, reel interesse, reel mulighed for indflydelse og tilbagemeldinger.  
 • Sammentænkning af indsatser på tværs af forvaltninger. Der er mange sammenfaldende indsatser for, til og med børn, og der kunne med fordel arbejdes tværsektorielt.
 • Behov for “værktøjskasse” i forhold til børneinddragelse i forvaltningerne.  
 • Viden om, hvad forvaltningerne arbejder med – og hvordan man får kontakt til dem - målrettet børn og unge.  
 • Viden på tværs af organisationen, så initiativer kan sammentænkes og blive stærkere. 
 • Fælles begrebsafklaring i forhold til børneinddragelse - eksempelvis ved workshop ved UNICEF, i første omgang målrettet arbejdsgruppe og styregruppe i Børnevenlig Kommune.  
 • Tværsektorielle koordinerende funktioner, der arbejder på lige muligheder for kommunens børn og unge.  
 • Fokus på inddragelse af civilsamfund, erhvervsliv og frivillige foreninger. 
 • Generel synlighed om Børnekonventionen, relateret til oplevet værdi for børn og unge. Eksempelvis i forhold til de ting vi gør, der opfylder børn og unges rettigheder. 

Du kan rekvirere hele analysen ved at maile til:

Rikke Hartmann, Projektleder for Børnevenlig Kommune
rhar-skole@aalborg.dk

Del indhold