Hvorfor arbejde med inddragelse af børn?

En Børnevenlig Kommune forbedrer børn og unges mulighed for indflydelse, og en af de essentielle metoder og grundlæggende tilgange inddragelsen af børn og unge.

Dette gør vi blandt andet ved at arbejde målrettet, kløgtigt og struktureret med børn og unges inddragelse i både de yngste og ældre år - med fokus på både dagtilbud, specialtilbud, skole, fritid og på myndighedsområdet.

Inddragelse Andrew Seaman Ey5zzokyl0q Unsplash

Foto: Andrew Seaman | unsplash.com/@natinati

Hvorfor samarbejde med børn og unge?  

Børn og unge skal drive og skabe fremtidens samfund. Både i forhold til fællesskabet og vores alles kommune, men ligeledes i forhold til innovative løsninger, bæredygtighed, iværksætteri og samfundsudvikling. Vi skal i Aalborg Kommune være modige, og turde lytte til råd fra børn og unge, der ligeledes viser mod, ved at dele deres idéer og tanker.  For at turde det, skal man have oplevet, at ens stemme aktivt bliver hørt og værdsat.  Det er en del af en fælles demokratisk dannelsesrejse, hvor børn og unge i højere grad skal lære at bidrage til og deltage i demokratiet, og vi skal invitere dem ind i et tilpas udviklings- og beslutningsrum, hvor vi tager deres bidrag og stemmer alvorligt. Børn skal på radaren, og det kræver ledelsesmæssig opbakning og kontinuerligt arbejde med mindset og fælles børnesyn.

Når vi inddrager børn, er det altså ikke kun for børnenes skyld. Vi inddrager børn, fordi det giver bedre løsninger - og når vi gør det godt for børnene, så gør vi det også godt for de voksne.

Del indhold