Handlingsplan

Børnevenlig Kommune ikke bare noget, vi leger.
Når vi siger det, er det fordi, vi mener det. Det skal implementeringen af handlingsplanen være med til at vise. Handlingsplanen er skabt på tværs af forvaltninger, med inddragelse af det omkringliggende samfund og ikke mindst børn og unge.

 

Handlingsplan Nataliya Melnychuk 0Zkinaf902m Unsplash

Foto: Nataliya Melnychuk | unsplash.com/@natinati 

I handlingsplanen for Børnevenlig Kommune er der fem fokusområder med underliggende tematikker, der skal være med til at realisere Aalborg Kommunes vej mod anerkendelse som UNICEF Børnevenlig Kommune. 

Den fælles mission er, at gøre ambitionerne i Børnevenlig Kommune til virkelighed sammen med børn og unge.

Nogle handlinger baserer sig på helt nye tiltag, mens andre knyttes til allerede eksisterende tiltag og projekter, hvor vi tager det kendte op til revision, og foretager ændringer i måden vi anskuer og griber opgaven an.

Fokusområderne og tematikkerne er udtryk for det fokus der arbejdes med i denne indledende pilotfase, hvor Aalborg Kommune indgår i udviklingen af Børnevenlige Byer og Kommuner nationalt. 

Handlingsplanen omfatter de handlinger, som vi har identificeret som vigtige lige nu og som bidrager til den demokratiske dannelse. Det er tanken, at de kommer til at danne grundlag for implementeringen af et endnu mere børnevenligt og -opmærksomt mindset i fremtiden.

 1. Mindset og børnesyn​ 
  Organisatoriske tiltag, ​strukturering og forankring.
 2. Kendskab til ​FN’s Børnekonvention​
  Børn og unge skal kende deres rettigheder, for at kunne handle i og med dem.

 3. Retten til at blive hørt ​
  En Børnevenlig Kommune ​forbedrer børn og unges mulighed ​for indflydelse.

 4. Retten til at være tryg, sikker og vokse op i et rent miljø​
  FN’s verdensmål og Børnekonvention er tæt forbundne, da begge adresserer børn og unges fremtid. Børn og unge skal udrustes med de rammer, evner og muligheder, de skal bruge for at bygge en bedre fremtid for sig selv, deres familier og lokalsamfund.

 5. Retten til at blive værdsat og respekteret​
  Børnevenlig Kommune er for alle børn og unge.

 

Du kan rekvirere handlingsplan og indsatskatalog ved at maile til:

Rikke Hartmann, Projektleder for Børnevenlig Kommune
rhar-skole@aalborg.dk

Del indhold