Børns rettigheder

FN's Børnekonvention blev vedtaget på FN's generalforsamling i 1989. Rettighederne i Børnekonventionen gælder for alle børn under 18 år, men det er langt fra alle børn, der ved det.

BVK-pillowfight -Allen Taylor Unsplash .com -@allentaylorjr

Foto: Allen Taylor | unsplash.com/@allentaylorjr

Børnerettighederne gælder alle børn, og er samtidig en reference, der kan bruges til at italesætte og  sætte rammer for det gode fællesskab. Børn bliver stærkere af at kende deres rettigheder, både i forhold til egen udvikling og empowerment, og i forhold til den demokratiske dannelse som borger i Danmark.

Børnekonventionen sikrer børns ret til:

  1. At få opfyldt grundlæggende rettigheder (som f.eks. mad, sundhed og et sted at bo).
  2. At udvikles (via f.eks. skolegang, fritid og information).
  3. At blive beskyttet (mod f.eks. krig, vold, misbrug og udnyttelse).
  4. At have medbestemmelse (som bl.a. indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed).

Du kan læse FN's Børnekonvention i dansk oversættelse

Anne Mette Friis, national chef i UNICEF fra 2001-2021 siger om Børnekonventionen i 2019:

FNs Børnekonvention repræsenterer et børnesyn, som er unikt, fordi det betragter hele barnet ud fra et holistisk perspektiv. Konventionen omhandler både barnets ret til overlevelse, til udvikling, til beskyttelse og til medbestemmelse.

Alle artikler i konventionen er vigtige, og de skal ses i et samspil. Nødtvunget kan UNICEF pege på fire kerneartikler, som værende de mest essentielle, nemlig artikel to, tre, seks og tolv, men generelt mener vi, og verdenssamfundet, at alle artikler er lige nødvendige, og afhængige af hinanden, for at opfylde kriterierne for et godt og optimalt børneliv. Konventionens børnesyn siger, at børn er kompetente medborgere, der har brug for de bedst mulige opvækstbetingelser, og at de har ret til at blive hørt, set og respekteret." 

Nationale undersøgelser lavet af UNICEF Danmark viser, at danske børn er de børn blandt de nordiske lande, der kender mindst til deres rettigheder. I forbindelse med Ungebyrådsvalget i 2020 svarede 34% af adspurgte børn i Aalborg Kommune, at de intet kender til børns 42 rettigheder i FN’s Børnekonvention.

Kun 8% svarede, at de ved meget om rettighederne. Børnerettighederne gælder alle børn, og er samtidig en reference, der kan bruges til at italesætte og  sætte rammer for det gode fællesskab. Børn bliver stærkere af at kende deres rettigheder, både i forhold til egen udvikling og empowerment, og i forhold til den demokratiske dannelse som borger i Danmark. Det kræver viden og information. I Aalborg Kommune udbreder vi blandt andet kendskab til børns rettigheder, når vi på tværs af kommunen markerer Børnekonvetionens fødselsdag d. 20. november.

Del indhold