Ikke bare noget, vi leger

Den 20. november 2022 fejrer Aalborg sin nye titel som UNICEF - Børnevenlig kommune. Titlen er kulminationen på et 3-årigt samarbejde mellem Aalborg Kommune og UNICEF Danmark.

”Børnevenlig kommune handler om at skabe et godt liv for børn og voksne. Det handler om demokratisk dannelse og en måde at tænke og handle på. Med dette tiltag ønsker vi at øge børns trivsel ved at vise dem, hvor vigtige de er. Børn skal kende deres rettigheder. Ikke kun for deres egen skyld, men for fællesskabets skyld.” Siger Rikke Hartmann, Skolekonsulent og Projektleder for Børnevenlig Kommune i Aalborg.

Titlen som ’Børnevenlig Kommune’ tildeles af UNICEF, hvis en by eller kommune gør en ekstraordinær indsats for at beskytte og fremme børns muligheder og rettigheder.

Under overskriften ’Ikke bare noget, vi leger’ turnerer Rikke Hartmann rundt i kommunen for at promovere initiativet, følge op på de igangværende projekter og sørge for, at skolerne og andre institutioner har adgang til det rigtige materiale.

”En demokratisk dannelse som barn, tager man ind i voksenlivet. Vi investerer i børnene nu - både for deres nutid og men også for vores fælles fremtid.”

”Vi har ikke truffet beslutningen om at være Børnevenlig Kommune, fordi vi før var meget børne-uvenlige! Vi er allerede meget gode til at passe på hinandens rettigheder og inddrage børn og unge. Heldigvis! Vi skal være Børnevenlig Kommune, fordi vi har potentialet til at blive endnu bedre.”

Head of Foreign Direct Investments hos Invest in Aalborg, Catharina Vinther Engqvist har fulgt arbejdet med at blive Børnevenlig Kommune tæt og hun mener, at det har stor betydning for erhvervslivet i Aalborg.

”Aalborg oplever i disse år stor opmærksomhed fra hele verden. Nogle er interesserede i vores gunstige infrastruktur og kompetencer inden for energi. Andre tiltrækkes af vores verdenskendte universitetet, men flere og flere ser også mod de blødere værdier som kultur, kunst, familie- og børneliv.

Catharina har længe været fortaler for ’bløde værdier’ som en tilgang til investeringsfremme og som en metode til at tiltrække de rigtige virksomheder og samarbejdspartnere til Aalborg.

”Når kunderne kommer og banker på vores dør, taler vi ikke kun om økonomi, kvadratmeter og forsyningskæder. Vi taler arbejdsstyrke, arbejdsliv og familieliv"

"På nogle lister er Danmark rangeret som det "bedste sted i verden at opdrage sine børn". Blandt mange gode nationale udmærkelser er dette nok min favorit. Og selvom det er en national anerkendelse, beviser vi pointen i Aalborg, når vi skrider til handling og bliver Børnevenlig kommune"

“Når man ser på, hvad der sker ude i verden, så er det ikke alle steder at der er fremskridt med hensyn til menneskerettigheder og demokrati. Noget som vi måske tager for givet i vores del af verden, er en uopnåelig luksus andre steder. Derfor er vi nødt til at øge fokus på vores små arvinger. Vi skal gøre undervisning i demokrati til en endnu vigtigere del af en almen folkeskoleuddannelse. Og det fokus og arbejde giver også mening i investeringsfremme og hos de virksomheder vi er i dialog med.

Aalborg og Gladsaxe tilslutter sig Billund som de eneste kommuner i landet med titlen UNICEF - Børnevenlig kommune og det viser noget om byernes prioriteringer.

”Når vi tager ud i verden og taler med virksomheder og investorer, er denne nye titel noget vi tager med os. Det er et vigtigt element i fortællingen om Aalborg, og vi tror på det kan give os en konkurrencefordel i visse investeringssammenhænge."

”Et UNICEF-label som det her, er også noget byen kan bruge til at tiltrække borgere der kan bo og arbejde i Aalborg. Et godt familieliv er en topprioritet for mange medarbejdere. Når potentielle tilflyttere ser hvordan vi prioriterer de yngste, kan det forbedre virksomhedernes mulighed for at tiltrække arbejdskraft uden for kommunens grænser. I sidste ende vælger virksomhederne kun Aalborg, hvis de kan finde den rigtige arbejdskraft.”

FN’s Børnekonvention blev godkendt på FN’s generalforsamling d. 20. november 1989. Hvert år d. 20. november fejrer man derfor over hele verden, at børn har rettigheder. I 2022 bliver Aalborg Kommune anerkendt som Børnevenlig Kommune på netop denne dag, der i UNICEF er kendt som Børnenes Kampdag.

Læs artiklen "Bløde værdier som hård valuta" af Catharina Vinther Engqvist i Nordjyske (åbner i e-pages)

 

Del indhold