Tal med dit barn om rettigheder

Børnevenlig Kommune er ikke kun for børn og unge, men også for forældrene. Her kan du læse mere om, hvordan du taler med dit barn om børn og unges rettigheder.

I Børnevenlig Kommune er der etableret samarbejde på tværs af alle kommunens syv forvaltninger, der alle har dedikeret sig til at arbejde med Børnekonventionen i deres arbejde.

Tal Med Dit Barn Ian Schneider Paykyb 8Er8 Unsplash

Foto: Ian Schneider | unsplash.com/@goian

FN vedtog Børnekonventionen ved en generalforsamling den 20. november 1989. Børn var allerede omfattet af de generelle menneskerettigheder, men der var behov for særlige rettigheder for børn – børnerettigheder.

Mere end 190 lande har skrevet under. Det gør det til den konvention, som flest lande på verdensplan har tilsluttet sig. Børnekonventionens rettigheder gælder ALLE børn uanset nationalitet, køn, social status, religion og kultur. Konventionens ordlyd siger blandt andet, at alle børn har ret til at overleve, vokse op under sunde og trykke forhold og til at udvikle sig. 

Læs om rettigheden til at overleve og trives på Unicefs hjemmeside

Læs om rettigheden til at vokse op under sunde og trykke forhold på Unicefs hjemmeside

Læs om rettigheden til at udvikle sig på Unicefs hjemmeside

Børn har også ret til at blive beskyttet mod misbrug og forskelsbehandling, og de har ret til at komme i skole og få indflydelse på deres fremtid.

Læs om rettigheden til at blive beskyttet mod misbrug på Unicefs hjemmeside

Læs om rettigheden til at komme i skole på Unicefs hjemmeside

Find mere information under fanen børns rettigheder.

Download den fulde version af FNs Børnekonvention

5 gåde råd til hvordan du taler med dit barn om rettigheder

 • Hold dialogen enkelt og konkret 
  • Giv ikke barnet for meget information på én gang
  • Brug letforståeligt sporg 
 • Giv ekspempler relateret til barnets eget liv 
 • Tilpas formidlingen til det enkelte barns behov
  • Nogle børn har brug for at høre tingene flere gang, nogle har brug for fred og ro, mens andre børn har brug for at se tingene visuelt. 
 • Tilpas dialogen i forhold til alder, modenhed, personlighed og temperament 
 • Det er særlig vigtigt med forklaring og anerkendelse af følelser

Børn har ret til at kende deres rettigheder. Men børn er stadig afhængige af voksne, der forsørger dem, vejleder dem og beskytter dem. De har brug for voksne til at give dem kærlighed og omsorg – og for voksne, der lytter og respekterer dem. 

Del indhold