Hvorfor er rettigheder vigtige?

Er du nysgerrig på, hvad FNs Børnekonvention i bund og grund handler om, og hvorfor særskilte rettigheder for børn og unge er så vigtige? Vi har samlet 5 argumenter, der kan besvare dine spørgsmål.

Rettigheder Nathan Dumlao X7uflv6ycv0 Unsplash

Foto: Nathan Dumlao | unsplash.com/@nate_dumlao

Konventionen omhandler både barnets ret til overlevelse, til udvikling, til beskyttelse og til medbestemmelse. Alle artikler i konventionen er vigtige, og de skal ses i et samspil. Konventionens børnesyn siger, at børn er kompetente medborgere, der har brug for de bedst mulige opvækstbetingelser, og at de har ret til at blive hørt, set og respekteret. 

5 argumenter for hvorfor børn og unges rettigheder er vigtige

  • Børn og unge bliver stærkere af at kende deres rettigheder. Før børn kan blive opmærksomme på, at deres rettigheder eventuelt krænkes, skal de kende dem. Alt for mange børn ved ikke, at de har ret til medinddragelse, til privatliv, til religionsfrihed, til bare at have det godt med mere. Deres mulighed for at få rettighederne opfyldt, er i de fleste tilfælde afhængig af deres eget kendskab, da langt de fleste voksne heller ikke er bekendt med børns rettigheder.

  • Alle børn er unikke, og skal behandles ud fra det enkelte barns tarv. Konventionen beskriver en lang række værdier, som udtrykkes i de enkelte artikler. Den opfatter simpelthen barnet som et unikt individ. Konventionen siger ikke, at barnet har ret til at bestemme alt, men derimod, at det har ret til at blive medinddraget og hørt i alle beslutninger, der vedrører barnet, og den understreger, at alle børn er unikke, og at vi skal se på det enkelte barns tarv i stedet for at betragte børn ud fra grupperinger for eksempel flygtningebørn, anbragte børn eller udsatte børn.

  • Konventionen er ikke kun skrevet for børn, men også for alle voksne - ikke mindst de voksne, som arbejder professionelt med børn. Så længe Danmark har godkendt konventionen, skal alle voksne i princippet tilgodese den og implementere den i deres hverdag. På den måde bliver konventionen en samling bestemmelser, som anviser alle voksne, hvordan vi skal behandle og respektere børn i Danmark. Den forpligter voksne til at give alle børn de bedste opvækst- og livsvilkår. 

  • Når børn møder mange forskellige arenaer i løbet af deres hverdag, er det ekstremt nødvendigt med fælles værdier, som alle kan leve efter. Nogle af de elementer, der kan samle os i diskussionerne er globalt anerkendte konventioner som for eksempel Børnekonventionen. Konventionen bliver et af de elementer, der skal samle os og vores demokrati. 

  • En af konventionens helt centrale hensigter er, at børns stemmer skal inddrages i beslutningsprocesser, der vedrører dem selv og deres liv. UNICEF Rettighedsskoler tager udgangspunkt i konventionens demokratiopfattelse og skaber rum og forståelse for, at børns demokratiske dannelse starter tidligt i livet, og at skolen er en meget vigtig platform for den dannelse. Håndhævelsen af børns rettigheder anvendes på den måde som løftestang for skolens arbejde med demokratisk dannelse og styrke børnene i at argumentere for deres meninger og holdninger. 

 

Del indhold