Politikker og strategier

I Aalborg Kommune findes mange politikker og strategier der er målrettet børn og unge, mange udarbejdet i samarbejde mellem kommunens forvaltninger. Overordnet for alle Kommunens politikker og strategier er Aalborg DNA, Aalborg Kommunes grundfortælling, der er skabt sammen med kommunens borgere i april 2019.

Politikker Senjuti Kundu 7Up2gfmb2ps Unsplash

 Foto: Senjuti Kundu | unsplash.com/@senjuti

Alle kan noget

Vi Skaber en kommune, hvor der er plads til alle – for vi tror på, at alle kan noget. Det gælder både i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelse. Vi fremmer et driftigt erhvervsliv og samarbejder om at tiltrække og udvikle morgendagens færdigheder. Vores globale udsyn betyder, at vi byder omverdenen velkommen og agerer internationalt, fordi det giver nye muligheder for vækst og velfærd.

Med gode forbindelser

Vi indretter og udvikler en kommune med en effektiv infrastruktur og samarbejder om den kollektive trafik, der binder by og land sammen. Mobilitet betyder også, at vi tænker i grønne og fremtidssikrede løsninger - og tør satse på nye transportformer.

Med store oplevelser

Vi udvikler en kommune, hvor der ikke er langt til de store oplevelser. Fra midtbyens pulserende byliv og nationale events til oplandsbyernes fællesskaber og friluftsliv nær fjordens vande. Vi understøtter foreningerne, der samler os og en mangfoldig kultur, der aldrig står stille. Bevægelse er nemlig en del af vores dna. Derfor har sporten også en helt særlig plads i Aalborg.

I grøn balance

Vi tænker i løsninger, der rækker ind i fremtiden og foregriber klima- og miljøudfordringer. Vi er i førersædet, når det gælder om at tænke og handle bæredygtigt, og vi skaber en kommune, hvor fremtidige generationer nyder godt af de smarte valg, vi træffer i dag.

I fællesskab

Vi styrker fællesskabet og tager hånd om de medborgere, der har brug for hjælp. Vi giver hinanden mulighed for at leve et sundt, meningsfuldt og selvstændigt liv, fordi det handler om værdighed. Det er en særlig aalborgensisk indstilling, at vi står sammen, og vi tror på, at vi er stærkere, når alle er med.

På børne- og ungeområder udmøntes dette blandt andet i Børne- og Ungepolitikken 2018-2020, der giver overordnede pejlemærker i forhold til børn og unge. Politikken er udarbejdet som et samarbejde mellem Skoleforvaltningen og Familie- og beskæftigelsesafdelingen. Nedenfor ses de  fem pejlemærker fra Børne- og ungepolitikken: 

 

Image 001 (1)

 

I Børne- og Ungepolitikken lægges blandt andet vægt på, at børn og unge udvikler sig til kompetente, robuste mennesker, der kan indgå i demokratiet og være aktive medborgere. Vi vil gerne, at alle børn og unge bliver inddraget, motiveret og udvikler evnen til at tage medansvar for eget liv. Dette går rigtig godt i spænd med det overordnede mål med Børnevenlig Kommune, der handler om eliminering af diskrimination, kendskab til rettigheder og forbedring af børneinddragelsesmekanismer i kommunen. 

Vi ønsker at skabe en kommune, hvor børn og unge er med til at definere det samfund, de selv vokser op i. For at tage ansvar, skal man vide, at man har rettigheden og muligheden for indflydelse, og der skal skabes rammer og rum for at bruge sin stemme.

Del indhold