Dialogen med børn og unge

Som ansat i Aalborg Kommune er du vigtig for børn og unges trivsel. Udover at være en faglig støtte i hverdagen er du også en voksen, som kan gøre en forskel i forhold til at hjælpe børn og unge, men også som ambassadør i dialogen og videreformidlingen om børns rettigheder.

Dialog Gaelle Marcel Awidiboro08 Unsplash

Foto: Gaelle Marcel | unsplash.com/@gaellemarcel

Børnekonventionens rettigheder handler ikke kun om den enkelte - men også om fællesskabet. Når man kender sine egne rettigheder kender man også de andres. Det er dog ikke nødvendigvis en let opgave at håndtere, når børn skal lære om deres rettigheder. FNs Børnekonvention kan for børn fremstå indviklet og fyldt med svære ord. Derfor har vi samlet en række gode råd til, hvordan du som ansat i Aalborg Kommune kan hjælpe børn og unge med at forstå deres rettigheder.

 

5 gode råd til at tale med børn om deres rettigheder

  • Brug fællesmøder eller morgenmøder til at tale med børnene om deres muligheder og rettigheder.
  • Vær tydelig omkring, hvor der er hjælp at hente i kommunen, og at det er okay at bede om hjælp.
  • Inddrag børn i arbejdet med at formilde muligheder og rettigheder. Eksempelvis gennem elevrådet på skolen.
  • Giv gerne visuelle ekspempler relateret til barnet eller den unges eget liv.
  • Vær altid imødekommende, lyttende og anerkendende over for barnet eller den unge.

Er du på udkig efter undervisningsmateriale, kan du finde en hel masse på hjemmesiden Unicefs Rettighedsskoler - det er helt gratis!

Børneinddragelse 

Det handler om opmærksomheden på, at vi sørger for at inddrage på en ordentlig måde, og ikke bare fortæller, hvad de voksne er kommet frem til. Med opmærksomheden på graden af inddragelse hører formen og tilgangen til inddragelsen - altså den meningsfulde børneinddragelse:

 

Billede1

 

Modellen viser, at når vi inddrager børn, skal vi sørge for følgende:

1. Space: Børn skal have trygge og inkluderende muligheder for at forme og udtrykke deres meninger og synspunkter.

2. Voice: Børn skal hjælpes til at bruge deres stemme - altså, man skal sørge for at facilitere en proces, hvor de har mulighed for at bruge deres stemme. Måden skal være tilpasset barnets alder, kognitive niveau, osv.

3. Influence: Børn inddrages i spørgsmål, hvor de reelt har mulighed for indflydelse, og deres synspunkter skal tages alvorligt.

4. Audience: Børnenes synspunkter skal lyttes til med respekt. Det hele indkapsler artikel 12 i Børnekonventionen, der handler om, at børn har ret til at udtrykke deres meninger - her også med vægt på, at meninger skal tildeles betydning, behandles respektfuldt og tages alvorligt.

Når vi inddrager børn, handler det altså lige så meget om måden, som det handler om graden af inddragelse. Ofte vil inddragelsen være en blanding af konsultative, samskabende, børneinitierede og drevne tiltag. 

Del indhold